İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ
 • Tüm İşyerlerinde İSG Yönünden Belge Bazında Alınması Gerekli Önlemler

  Son Güncelleme: 29.09.2022

 • * 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikleri gereği işyerlerinde genel olarak belge bazında alınması gerekli sağlık ve güvenlik önlemleri

 • * Onaylı Defter

 • * İSG Profesyonelleri (İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, Diğer Sağlık Personeli)

 • * Risk Değerlendirmesi

 • * Çalışan Temsilcisi

 • * İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu

 • * İşyeri Ortam Ölçümleri (İş Hijyeni Deney Raporu - Kişisel Maruziyet - Toz, Gürültü, Aydınlatma, Termal Konfor Ölçümleri, Patlamadan Korunma Dokümanı

 • * Acil Durumlar (Acil Durum Planı, Acil Durum Ekipleri, Destek Elemanları, Tatbikat)

 • * Çalışanların Sağlık Muayeneleri, Çalışanların Eğitimleri, İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrolleri

 • * Çalışanların Sağlık Muayeneleri

 • * Çalışanların Eğitimleri

 • * İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrolleri
 • PDF indir
 • LPG Otogaz İstasyonları ile Akaryakıt İstasyonlarında Alınacak İSG Önlemleri

  Son Güncelleme: 26.09.2022

 • * Akaryakıt tankları emniyet mesafeleri

 • * LPG tankları emniyet mesafeleri

 • * LPG otogaz istasyonları ile akaryakıt istasyonlarında alınması gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemleri

 • * Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik "Parlayıcı ve Patlayıcı Gazlar" başlıklı ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ile "Yanıcı ve Parlayıcı Sıvılar" başlıklı DÖRDÜNCÜ BÖLÜM maddeleri

 • * Bu bölümlerde atıf yapılan ekler
 • PDF indir
 • Tüm İş Ekipmanları İçin PERİYODİK KONTROL FORMU

  Değişik: Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 18.02.2022/31754

 • * Basınçlı kap ve tesisatları (Kazanlar, Sıvılaştırılmış gaz tankları, Basınçlı hava ve gaz tankları, Otoklav, Tehlikeli sıvı depolama tankları...)

 • * Kaldırma ve iletme ekipmanları (Krenler, Vinçler ve kaldırma teçhizatları, Forklift, Transpalet, Liftler, Sütunlu çalışma platformları, Asılı erişim donanımları, Asansörler, Yapı iskeleleri, Yürüyen merdivenler...)

 • * Tesisatlar (Elektrik, Topraklama, Yıldırımdan korunma tesisatları, Jeneratör, Yangın söndürme sistemleri, Yangın algılama ve söndürme sistemleri, Havalandırma ve klima tesisatı....)

 • * Tezgahlar (Presler, Giyotin makaslar, Torna, Freze, Ağaç işleme tezgahları, Şerit testere, Delme makinaları, Soğuk metal testereleri...)

 • * Endüstriyel raf ve kapılar

 • * İş Makineleri (Yükleyiciler, Kazıcılar, Damperli kamyonlar, Greyderler, Boru döşeyiciler, Yol düzeltme makinaları, Asfaltlama makinaları, Beton pompaları...)
 • PDF indir
 • Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri(docx)

  Son Güncelleme: 21.10.2016

 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikleri gereği yapı (inşaat) işlerinde alınması gerekli sağlık ve güvenlik önlemleri. Yapı işleri Çok Tehlikeli Sınıfta yer almakta olup "Hayati Tehlike Oluşturan" hususlar işyerinde İŞİN DURDURULMASINI GEREKTİREN hususlardır.
  Siteiçi Arama  

e-Mail Twitter Linkedin
CopyRight © Ali AYBİRDİ 1999-2024 Bugün Ziyaretçi Sayısı: Yandex.Metrica

bilgit.com

İş Sağlığı ve Güvenliği

Ali Aybirdi